Regionale Voorziening Reddingsbrigades(RVR)

Een Regionale Voorziening Reddingsbrigades(RVR) is een samenwerkingsverband van reddingsbrigades op de schaal van een veiligheidsregio. Een RVR vormt daar een herkend, erkend en operationeel ingebed onderdeel van de hulpverleningsstructuur in een regio. De deelnemers van de RVR zijn de reddingsbrigades die in die regio gevestigd zijn. Ter formalisatie van de regionale samenwerking wordt er in iedere regio een RVR convenant getekend tussen de onderlinge reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland.

Doelstellingen RVR

  • Realiseren van intensieve samenwerking tussen de reddingsbrigades in de regio en tussen de reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland
  • Aansluiting vinden bij de uitvoeringstaken van de Veiligheidsregio en de reguliere hulpverleningsketen
  • Efficiencywinst realiseren in de uitvoering van de taken van de betreffende reddingsbrigades
  • Borging van kwaliteit en continuïteit
  • Eenduidige uitstraling en landelijke (h)erkenning
  • RVR coördinator

    Iedere RVR levert één aanspreekpunt voor Reddingsbrigade Nederland en de hulpverleningspartners. Dit noemt men de RVR coördinator. De RVR coördinator realiseert een optimale samenwerking van de reddingsbrigades met elkaar, met Reddingsbrigade Nederland en met derden zoals de veiligheidsregio, brandweer, politie, ambulancediensten en andere waterhulpverleningspartners in zijn/haar regio.