Reddingsbrigade Nederland

Reddingsbrigade Nederland spant zich, met al haar ter beschikking staande middelen, in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland. Het landelijk bureau van de Reddingsbrigade (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen), vertegenwoordigt ruim 183 reddingsbrigades en zo`n 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland.
Via Reddingsbrigade Deventer zijn onze leden ook lid van Reddingsbrigade Nederland en vormen zij een deel van de ca. 30.000 leden. Het landelijk bureau huisvest in IJmuiden en geeft geeft professionele ondersteuning aan de landelijke organisatie en waar nodig ook aan de lokale Reddingsbrigades.

Zowel de Reddingsbrigade Nederland als de lokale reddingsbrigades hebben het voorkomen (preventief) en het bestrijden (repressief) van de verdrinkingsdood in hun doelstellingen staan.

Dit gebeurt door het opleiden van jong en oud in zwemmend en varend redden. Op zee en in recreatiegebieden voert de Reddingsbrigade jaarlijks vele hulpverleningsacties uit. Bij overstromingen kan de Reddingsbrigade worden ingezet voor evacuatie en hulpverlening. Zij heeft daarvoor de beschikking over de Nationale Rampenvloot, die bestaat uit ruim 90 vaartuigen en bemensing, verspreid over het land. Ook doet de Reddingsbrigade aan de (top)sport Life Saving (zwemmend redden), waarbij onderdelen van het reddingswerk in sportvorm worden beoefend, zowel in het zwembad als op het strand en in zee. Nederland behoort in deze sport tot de top van de wereld.

Reddingsbrigade Nederland is aangesloten bij NOC*NSF, het Oranje Kruis en de wereld reddingsbrigade organisatie: International Life Saving (ILS) en de Europese afdeling ILS Europe.