Contributie

De contributiebedragen voor het lidmaatschap bij de Reddingsbrigade Deventer zijn als volgt:

Leden bedrag termijn
Jeugdleden € 40,50 kwartaal
Seniorleden € 52,50 kwartaal
Jaarleden € 67,25 jaar

 

Jeugd-, senior- en jaarleden

Bij de Reddingsbrigade Deventer kennen we drie varianten in lidmaatschap.

  • Jeugdleden zijn alle leden met een leeftijd onder de 15 jaar..
  • Seniorleden zijn alle leden met een leeftijd van 15 jaar of ouder.
  • Jaarleden zijn leden die maximaal 6 keer per jaar meetrainen.

Korting op de contributie

Vanaf drie leden (jeugd en/of senior) woonachtig op hetzelfde adres is er een korting op de contributie.
Deze 25% korting wordt gegeven, vanaf het derde lid, op de contributie van de leden met de laagste leeftijd.

Overige kosten

Voor een aantal specifieke activiteiten vragen wij een eigen bijdrage. Denk hierbij aan de examens (o.a. zwemmend redden à € 12,50 p.p.), deelname aan het jeugdkamp (eigen bijdrage van ca. € 17,50 p.p.), examens opleidingen Life Saver en waterhulpverlening, benodigde materialen en handleidingen voor de verschillende opleidingen. Niet alle kosten zijn vooraf exact in te schatten, aangezien bepaalde kosten worden gedeeld over het aantal deelnemers aan een opleiding. Voor de start van een opleiding geeft de penningmeester een zo goed mogelijke kosteninschatting af aan de deelnemers.
Waarbij we er naar streven de kosten zo laag mogelijke te houden.

Automatische incasso

Voor het innen van de contributie, eigen bijdragen en overige kosten, maken wij zoveel mogelijk gebruik van automatische incasso’s. Bij inschrijving ontvangt u een machtigingsformulier. Het tijdstip van de incasso wordt kenbaar gemaakt via de e-mail en op de persoonlijke pagina op onze website.

Vragen aan de penningmeester

Voor vragen over de contributie en lidmaatschap kunt u contact opnemen met de penningmeester
Erik Smeenk e-mail: bestuur@reddingsbrigadedeventer.nl