Bestuur

Het bestuur van Reddingsbrigade Deventer is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van onze vereniging.
Bestuursleden worden gekozen en benoemd bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het is ook deze Algemene Ledenvergadering waar het bestuur jaarlijks aan alle leden verantwoording aflegt. Ieder bestuurslid is naast zijn/haar functie binnen het bestuur contactpersoon en verantwoordelijk voor een aantal commissies.

Het bestuur is bereikbaar per e-mail: bestuur@reddingsbrigadedeventer.nl

Functie Naam Extra
Voorzitter Frans Eggink 06 – 5027 0185
Penningmeester Erik Smeenk
Algemeen bestuurslid Rob Ververda
Algemeen bestuurslid Desi Gerritsen
Algemeen bestuurslid Nelleke de Vos
Algemeen bestuurslid Jelmer Wijnja