Bestuur

Het bestuur van Reddingsbrigade Deventer is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van onze vereniging.
Bestuursleden worden gekozen en benoemd bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het is ook deze Algemene Ledenvergadering waar het bestuur jaarlijks aan alle leden verantwoording aflegt. Ieder bestuurslid is naast zijn/haar functie binnen het bestuur contactpersoon en verantwoordelijk voor een aantal commissies.

Het bestuur is bereikbaar per e-mail: bestuur@reddingsbrigadedeventer.nl

Functie Naam Achtergrond
Voorzitter Frans Eggink Frans kent onze vereniging door en door, hij heeft veel en goede contacten bij Reddingsbrigade Nederland en aangesloten brigades. Als voorzitter is hij zichtbaar binnen de verenging en makkelijk aanspreekbaar. Frans is bereikbaar op 06 – 5027 0185
Secretaris Samantha Beumer-Wolters
Penningmeester Erik Smeenk Erik heeft onze financiën goed in beheer. Financiële afspraken worden correct uitgevoerd en er is een duidelijk overzicht.
Algemeen bestuurslid Rob Ververda
Algemeen bestuurslid Desi Gerritsen
Algemeen bestuurslid Nelleke de Vos
Algemeen bestuurslid Jelmer Wijnja