Op deze pagina is informatie te vinden over de maatregelen die door Reddingsbrigade Deventer worden genomen ter voorkoming van de verspreiding van het COVID-19 virus. Uitgebreidere informatie is te vinden in ons Coronaprotocol

Lessen zaterdagmiddag
De lessen op de zaterdagmiddag gaan door zoals de kinderen het al gewend zijn. Ze mogen alle oefeningen uitvoeren en hoeven onderling geen afstand te houden. Instructeurs moeten wel afstand bewaren tot elkaar bewaren.

Lessen vrijdagavond
Voor alle lessen op de vrijdagavond geldt dat we geen lichamelijk contact hebben. Hierdoor worden de lessen aangepast en zullen er bijvoorbeeld geen vervoersgrepen en bevrijdingsgrepen geoefend worden.

Met de nieuwe regels zijn we genoodzaakt om de huidige lessen te stoppen voor het 2e en 3e uur. De lessen Lifesaver van het 1e uur mogen doorgaan zoals we de afgelopen weken hebben gedaan. In deze groep zitten personen van 18 jaar, die mogen helaas op dit moment niet meer deelnemen aan deze les tot de regels weer zijn aangepast. Deze personen zijn ingelicht en mogen meezwemmen in het 2e of 3e uur. De Lifesaver Senior groep van het 1e uur komt ook te vervallen, deze groep kan ook terecht in het 2e en 3e uur.

Voor het 2e en 3e uur wordt per 23-10 weer gewerkt met inschrijvingen, per baan mogen er 4 zwemmers zwemmen, wat op een totaal van 24 personen komt. Belangrijk is dat deze zwemmers niet meer mogen wisselen van baan zodat de groepjes hetzelfde blijven dat uur! Wij zullen bij de inschrijving de optie neerzetten om een keer toezicht te houden tijdens het 2e en 3e uur. We verwachten van iedereen die meezwemt dat hij/zij minimaal 1 moment toezicht zal houden, dit mag ook voor of na het eigen zwemuur. Samen is het een kleine belasting en kunnen we allen blijven zwemmen. Elke Woensdag wordt de inschrijflink vrijgegeven voor inschrijvingen, dit wordt gemeld via de mail en whatsapp.

De indeling op de vrijdagavond ziet er als volgt uit:

1e uur19.15 – 20.15 uurlifesaver training
2e uur20.15 – 21.15 uurBanen zwemmen op inschrijving
3e uur21.15 – 22.15 uurBanen zwemmen op inschrijving

Examens
We werken met alle groepen toe naar een examen. In februari zullen de examens voor de groepen junior redden en zwemmend redden plaatsvinden. We streven ernaar om deze examens op zaterdag 13 februari te laten plaatsvinden. Vanaf januari zullen we weer met kleding aan gaan zwemmen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden op de examens.

Het examen voor de lifesavers zal waarschijnlijk in juni gaan plaatsvinden. Er wordt nog gekeken naar de invulling voor de theorielessen voor deze groep. De verwachting is dat dit meer zelfstudie zal zijn dan andere jaren.

We blijven de richtlijnen van het RIVM en de persconferenties volgen. Mochten de maatregelen wijzigen zal de informatie op deze pagina aangepast worden.